2 000ks dezinfekčních gelů na ruce EVIN 500ml (cena za 1ks)

  • ID aukce: 6920
  • Aktuální cena

    92,00 Kč

  • Vyvolávací cena
    90,00 Kč
  • Minimální příhoz
    97,00 Kč
Aukce končí za:
product

Začátek aukce
15.02.2021 09:00

product

Konec aukce
08.03.2021 21:00

product

1

Počet příhozů

Podrobnosti k aukci

VÝHERCE TÉTO AUKCE OBDRŽÍ KE GELŮM 2 000 KUSŮ 3PLY ROUŠEK ZDARMA!

Průměrná prodejní cena jednoho gelu je 239 Kč

Obchodní název
Dezinfekční gel na ruce EVIN
Nařízení (ES) 1223/2009

Výrobce
Bergen s.r.l
Via Roma 90
37060 Castel d“Azzano (VR)

Složení a informace o složkách
Uvedené složky obsahují složení reprezentující kategorie produktů, definované na evropské úrovni, které mají odborníci složené ze zástupců toxikologických center, příslušných orgánů, obchodních sdružení a útvarů Komisí.

Rámcové formulace specifikují typy složek a jejich úrovně koncentrace, umožňující rychlou identifikaci produktů. Je zobrazen kompletní seznam přísad o obalech jednotlivých produktů v souladu s ustanoveními článku 19 nařízení (ES) č Nařízení (ES) 1223/2009.

Hodnoty jsou uvedené v maximálním množství (% hm / hm)

Ethanol a / nebo isopropanol (alkohol, alkohol denat., Isopropylalkohol) 70%
Změkčovadla, smáčedla (např. Propylenglykol, glycerin) 20%
Další složky (např. Rostlinné extrakty, vitamíny) 10%
Emulgační sloučeniny, aniontové / amfoterní / neiontové povrchově aktivní látky (ad.příklady polyglykoletherů mastných kyselin) 6%
Konzervační prostředky, antimikrobiální látky 3.5%
Zahušťovadla (např. Karbomer) 5%
Barviva 1%
Parfém 1%
Voda až 100%

Identifikace nebezpečnosti

Při použití podle pokynů výrobce je produkt bezpečný pro člověka a životní prostředí v souladu s nařízením ES 1272/2008 (CLP). Způsoby použití jsou uvedeny na výrobcích. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Opatření první pomoci

Vdechnutí: za normálních podmínek použití nejsou žádné zvláštní kontraindikace. Přeneste poškozeného na čerstvý vzduch. Pokud se dýchání zastaví nebo je obtížné, proveďte umělé dýchání.
Styk s očima: okamžitě omyjte velkým množství vody. Vyjměte čočky pokud je to možné. Pokud podráždění očí pokračuje, navštivte lékaře.
Požití: nevyvolávejte zvracení. Poraďte se s lékařem a ukažte mu štítek.

Opatření pro hašení požáru
V případě požáru použijte vodní sprej, chemický prášek, oxid uhličitý.

Opatření v případě náhodného úniku
Rozlitý produkt zredukujte pískem, pilinami nebo hadry, naložte a dopravte do vhodných nádob pro likvidaci podle norem. Kontaminovanou oblast omyjte velkým množstvím vody. Nedávejte zpět produkt, který se rozlil, do původního obalu. Rozlitý produkt nikdy znovu nepoužívejte.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: gel
Barva: průhledná
Zápach: charakteristický

Veškeré další informace obdržíte po vyhrání aukce.

Doručení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Další popisek

Please carefully review our shipping and returns policy before committing to a bid. From time to time, and at its sole discretion, Sbidu may change the prevailing fee structure for shipping and handling.

Historie příhozů
Přihazující Datum a čas Částka
15.02.2021 14:38:58 92,00 Kč
Často kladené otázky
cssJak se zúčastnit aukce?

Pro účast v aukci, musíte být registrováni v systému DEXPO.CZ a zároveň mít ověřený uživatelský účet (bez ověření se nelze zúčastnit aukce zboží).

cssJak přihodit v aukci?

Pro přihození v aukci je nutné mít ověřený uživatelský účet a zaplacený vstupní poplatek do aukce. Kliknutím na tlačítko “Přihodit nyní” Vás systém DEXPO.CZ vyzve k zadání částky, kterou chcete přihodit, po zadání pouze potvrdíte příhoz a Váš příhoz se v tu chvíli stává platným a aktivním.

cssJak zaplatit za vyhranou aukci?

Pokud jste se stal/a výhercem aukce v systému DEXPO.CZ, srdečně Vám gratulujeme. Zašleme Vám v nejbližší možné době pomocí elektronické komunikace pokyny k platbě a detaily o aukci. Tyto detaily o vyhrané aukci obdržíte po připsané platbě za zboží i písemnou formou na adresu trvalého bydliště (pokud máte uvedenou korespondenční adresu, písemnost obdržíte na danou adresu).