Dlužné nájemné v hodnotě 312 341,00 Kč

[27. 12. 2022] od uživatele Roman H.

Nabídka odkupu: 220 000,00 Kč
  • Hodnota pohledávky: 312 341,00 Kč Zlevněno o -29.56 %

Popis pohledávky

Dobrý den,

jsme ROPO spol. s.r.o.

Ve věci níže uvedené se na Vás obracím se žádostí o odprodej pohledávky za neuhrazené faktury. Dovolte mi popsat ve zkratce celou situaci. Jakožto to právnická osoba jsme vlastníkem bytového domu na adrese Bohnická 260/71, Praha 8 – Bohnice, jejíž součástí jsou nebytové prostory a to restaurace. Společnost <cenzurováno>, Dobromyslová xxx/x, 251 01, Říčany IČ: <cenzurováno> DIČ: <cenzurováno> s námi měli uzavřenou Nájemní smlouvu na dobu určitou od 1.5.2018 do 30.4.2023. Vzhledem k tomu, že nájemce měl velmi špatnou platební morálku, bylo s ním vždy vedeno jednání s tím, že dlužné nájemné většinou uhradil. Každopádně to bylo velmi komplikované a nájemce s námi postupně přestal komunikovat. Vzhledem k narůstajícímu dlužnému nájemnému a také poplatkům za služby jsme se rozhodli této společnosti zaslat výpověď z nájmu těchto prostor a to na základě vážného porušení smluvních podmínek. Předcházelo tomu pravidelné upomínání dlužného nájemného jak datovou schránkou tak prostřednictvím emailové komunikace.

Dne 23.5.2022 byla společnosti <cenzurováno> s.r.o. doručeno prostřednictvím datové schránky výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní dobou, kdy ke dni 31.8.2022 nám měli prostory předat vyklizené. K tomu ale bohužel nedošlo, tedy zvolili jsme následující postup na základě dohody s naší právní zástupkyní paní JUDr. Monikou Nekvasilovou. Oslovili jsme soudního exekutora Mgr. Jana Vedrala ve věci zadržení za účelem zajištění pohledávky, který 7.9.2022 udělal exekutorský zápis. Na základě této skutečnosti jsme vyzvali společnost <cenzurováno> s.r.o. , aby vyklidili prostory restaurace, jelikož jej již neoprávněně užívají. Této možnosti nevyužili. Dne 21.9.2022 právní zástupkyně společnosti ROPO spol. s.r.o. navrhla protistraně dohodu o vypořádání dluhu a to prostřednictvím emailu s právním zástupcem protistrany panem Mgr. Janem Halámkem. Dne 26.9.2022 protistrana návrh odmítla.

Z tohoto důvodu jsme se po důkladném uvážení rozhodli, že se nechceme dále touto situací zabývat a chceme předejít dlouhým soudním tahanicím. Proto jsme se rozhodli pohledávku prodat třetí straně.

K dnešnímu dni činí pohledávka částku 312 341,- Kč včetně DPH.

Tímto Vás žádám o prostudování celé naší záležitosti s možností odprodeje této pohledávky.